Bán sim data 3G giá rẻ nhất Hà Nội & Tp HCM - Mua bán sim 3G data dung lượng cao.

Sim Data 3G MobiFone Tổng 6Gb Giá Rẻ.
- Giá mua sim 3G: 99,000đ/Sim.
      sim data 3g mobifone
- Khuyến mãi cộng 500Mb trong 12 tháng
- Sim 3G 11 số chỉ nhắn tin không nghe gọi
- Không cộng dồn nếu không sử dụng hết
- Cước phát sinh trong tháng 200đ/Mb
- Điều kiện: mỗi tháng nạp 1 thẻ 20,000đ
- Tiền nạp bị trừ khi gia hạn khuyến mại

Sim Data 3G MobiFone Tổng 23Gb Giá Rẻ.
- Giá bán sim 3G: 180,000đ/Sim.
      sim data 3g mobifone
- Khuyến mãi cộng 1,8Gb trong 12 tháng
- Sim 3G 11 số chỉ nhắn tin không nghe gọi
- Không cộng dồn nếu không sử dụng hết
- Cước phát sinh trong tháng 200đ/Mb
- Điều kiện: mỗi tháng bị trừ 30,000đ trong TKC
- Có thể nạp nhiều 1 lúc cho h/thống tự gia hạn

Sim 3G Data VinaPhone Tổng 6Gb Giá Rẻ.
- Giá mua sim 3G: 230,000đ/Sim.
      sim data 3g ezcom vinaphone
- Khuyến mãi cộng 500Mb trong 12 tháng
- Sim 3G 10 số nhắn tin nghe gọi được
- Có cộng dồn data nếu không sử dụng hết
- Cước phát sinh trong tháng 200đ/Mb
- Điều kiện: không cần nạp tiền hàng tháng
- Không giới hạn thời gian bảo lưu data

Sim 3G Data VinaPhone Tổng 36Gb Giá Rẻ.
- Giá bán sim: 230,000đ/Sim.
      sim 3g data ezcom vinaphone
- Mỗi tháng cộng 3Gb data trong 12 tháng.
- Sim 11 số không có chức năng gọi
- Không cộng dồn data còn dư tháng cũ
- Cước phát sinh trong tháng là 200đ/Mb
- Điều kiện: mỗi tháng bị trừ 50,000đ TKC.
- Có thể nạp nhiều 1 lúc h/thống tự gia hạn.

Sim Data 3G Viettel Gói DK 30Gb Data.
- Giá mua sim: 150,000đ/Sim.
      data 3g viettel
- Kích hoạt có sẵn 600Mb sử dụng bạn đầu
- Dùng hết 600Mb đăng ký dùng 1Gb/24H
- 1 tháng được đăng ký tối đa 30 lần = 30Gb
- Gói cước ưu việt cho người dùng nhiều data
- Để đăng ký thành công TKC phải >5,000đ
- Bị trừ 5,000đ/1 lần đăng ký thanh công

Sim Data Viettel 3G Trọn Gói 6 Tháng.
- Giá mua sim: 499,000đ/Sim.
      sim dcom 3g viettel data
- Mỗi tháng được sử dụng 3Gb tốc độ cao
- Hết 3Gb tốc độ giảm xuống 2,5G đến 2,75G
- Sim data viettel không giới hạn dung lượng
- Sử dụng xem tin tức, facebook, video tốt
- Không cần phải nạp tiền hàng tháng
- Mua 1 lần dùng data thoải mái trong 6 tháng
Sim Data 3G MobiFone Tổng 12Gb Giá Rẻ.
- Giá mua sim 3G: 180,000đ/Sim.
      sim data 3g mobifone
- Mỗi tháng cộng 1Gb trong 12 tháng
- Sim 3G 11 số không nghe gọi được
- Không cộng dồn nếu không sử dụng hết
- Cước phát sinh trong tháng 200đ/Mb
- Điều kiện: 3 tháng đầu không cần nạp
- Từ tháng thứ 4 mỗi tháng nap 1 thẻ 20,000đ

Sim Data 3G MobiFone Tổng 84Gb Giá Rẻ.
- Giá bán sim 3G: 250,000đ/Sim.
      sim data 3g mobifone fast connect
- Khuyến mãi cộng 7Gb trong 12 tháng
- Sim 3G 11 số chỉ nhắn tin không nghe gọi
- Không cộng dồn nếu không sử dụng hết
- Cước phát sinh trong tháng 200đ/Mb
- Điều kiện: mỗi tháng bị trừ 70,000đ trong TKC
- Có thể nạp nhiều 1 lúc cho h/thống tự gia hạn

Sim 3G Data VinaPhone Tổng 23Gb Giá Rẻ.
- Giá mua sim 3G: 180,000đ/Sim.
      sim data 3g vinaphone
- Khuyến mãi cộng 1,8Gb trong 12 tháng
- Sim 3G 11 số chỉ nhắn tin không nghe gọi
- Không cộng dồn nếu không sử dụng hết
- Cước phát sinh trong tháng 200đ/Mb
- Điều kiện: mỗi tháng bị trừ 30,000đ TKC
- Có thể nạp nhiều 1 lúc h/thống tự gia hạn

Sim 3G Data VinaPhone Tổng 72Gb Giá Rẻ.
- Giá bán sim: 250,000đ/Sim.
      sim data ezcom vinaphone
- Khuyến mãi cộng 6Gb trong 12 tháng.
- Sim 3G 11 số chỉ nhắn tin không nghe gọi.
- Không cộng dồn nếu không sử dụng hết.
- Cước phát sinh trong tháng 200đ/Mb.
- Điều kiện: mỗi tháng bị trừ 70,000đ TKC.
- Có thể nạp nhiều 1 lúc h/thống tự gia hạn.

Sim Data 3G Viettel Tổng 60Gb Giá Rẻ.
- Giá mua sim: 250,000đ/Sim.
      sim data 3g viettel
- Khuyến mãi cộng 5Gb trong 12 tháng
- Sim 3G 11 số chỉ nhắn tin không nghe gọi
- Không cộng dồn nếu không sử dụng hết
- Cước phát sinh trong tháng 200đ/Mb
- Điều kiện: mỗi tháng nạp 1 thẻ 70,000đ
- Tiền nạp không bị trừ khi gia hạn k/mại

Sim Data Viettel 3G Trọn Gói 12 Tháng.
- Giá mua sim: 799,000đ/Sim.
      sim dcom 3g viettel data
- Mỗi tháng được sử dụng 3Gb tốc độ cao
- Hết 3Gb tốc độ giảm xuống 2,5G đến 2,75G
- Sim data viettel không giới hạn dung lượng
- Sử dụng xem tin tức, facebook, video tốt
- Không cần phải nạp tiền hàng tháng
- Mua 1 lần dùng data thoải mái trong 12 tháng