Bán sim 3G ezcom vinaphone tổng 23Gb data 3G.
Mua sim 3G ezcom giá chỉ có 150,000đ/Sim.

- Thông tin khuyến mãi: Mỗi tháng được cộng 1,8Gb x 12 tháng. Tổng tài khoản lên tới 23Gb data. Sim 3G vinaphone là sim 11 số nghe và nhắn tin được. Sim 3G không cộng dồn data tháng cũ. Có thể mua thêm dung lượng ngay khi hết.
- Điều kiện sử dụng: Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 30,000đ. Có thể nạp nhiều 1 lúc cho h/thống tự gia hạn rất tiện lợi.
sim 3g ezcom vinaphone khuyến mãi
Sim 3G vinaphone không phải nạp tiền háng tháng.
- Giá mua sim 3G vinaphone chỉ có 230,000đ.
Ưu điểm mỗi tháng được cộng 500Mb x 12 tháng. Tổng tài khoản lên tới 6Gb. Sim 3G là sim 10 số, nhắn tin nghe gọi giá rẻ như sim sinh viên. Sim được cộng dồn data nếu tháng cũ dùng không hết. Không giới hạn thời gian sử dụng data. Điều kiện đơn giản không cần nạp tiền hàng tháng, mua 1 lần dùng 1 năm miễn phí. 

Bán sim 3G ezcom vinaphone tổng 23Gb data 3G.
Mua sim 3G ezcom giá chỉ có 150,000đ/Sim.

- Thông tin khuyến mãi: Mỗi tháng được cộng 1,8Gb x 12 tháng. Tổng tài khoản lên tới 23Gb data. Sim 3G vinaphone là sim 11 số nghe và nhắn tin được. Sim 3G không cộng dồn data tháng cũ. Có thể mua thêm dung lượng ngay khi hết.
- Điều kiện sử dụng: Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 30,000đ. Có thể nạp nhiều 1 lúc cho h/thống tự gia hạn rất tiện lợi.
sim 3g vinaphone cộng dồn tài khoản
Bán sim 3G ezcom vinaphone tổng 36Gb data 3G.
Mua sim 3G ezcom giá chỉ có 199,000đ/Sim.
- Thông tin khuyến mãi: Mỗi tháng được cộng 3Gb x 12 tháng. Tổng tài khoản lên tới 36Gb data. Sim 3G vinaphone là sim 11 số nghe và nhắn tin được. Sim không cộng dồn data tháng cũ. Có thể mua thêm dung lượng ngay khi hết.
- Điều kiện sử dụng: Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 50,000đ. Có thể nạp nhiều 1 lúc cho h/thống tự gia hạn rất tiện lợi.

Bán sim 3G ezcom vinaphone tổng 72Gb data 3G.
Mua sim 3G ezcom giá chỉ có 250,000đ/Sim.
- Thông tin khuyến mãi: Mỗi tháng được cộng 6Gb x 12 tháng. Tổng tài khoản lên tới 72Gb data. Sim 3G vinaphone là sim 11 số nghe và nhắn tin được. Sim không cộng dồn data tháng cũ. Có thể mua thêm dung lượng ngay khi hết.
- Điều kiện sử dụng: Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 70,000đ. Có thể nạp nhiều 1 lúc cho h/thống tự gia hạn rất tiện lợi.
sim 3g vinaphone dùng trọn gói không cần nạp tiền
Bán sim 3G ezcom vinaphone dùng trọn gói 6 tháng.
Mua sim 3G trọn gói giá chỉ có 299,000đ/Sim.

Ưu điểm sim 3G vinaphone trọn gói là sim 3G mua 1 lần chỉ việc sử dụng đến hết thời gian hưởng khuyến mãi. Ưu điểm không bị giới hạn dung lượng, sim 3g vinaphone không cần nạp tiền hàng tháng, tốc độ ổn định phục vụ tốt nhất cho nhu cầu giải trí đọc tin tức, facebook, email, xem video ở độ phân giải 360pixel đến 470pixel thoải mái.

Bán sim 3G ezcom vinaphone dùng trọn gói 12 tháng.
Mua sim 3G trọn gói giá chỉ có 499,000đ/Sim.
Ưu điểm sim 3G vinaphone trọn gói là sim 3G mua 1 lần chỉ việc sử dụng đến hết thời gian hưởng khuyến mãi. Ưu điểm sim 3G vinaphone không giới hạn dung lượng, không cần nạp tiền hàng tháng, tốc độ ổn định phục vụ tốt nhất cho nhu cầu giải trí đọc tin tức, facebook, email, xem video ở độ phân giải 360pixel đến 470pixel thoải mái.