Bán sim 3G viettel giá rẻ nhất. Mua sim 3G viettel khuyến mãi tài khoản data lớn giao hàng miễn phí 24/7.

Sim 3G viettel khuyến mãi tổng 3Gb.
      
+ Giá mua sim 3G: 129,000đ.
- Tài khoản data có sẵn 250Mb.
- Khuyến mãi cộng 250Mb x 12 tháng.
- Sim 3g viettel 11 số không nghe gọi.
- Cước phát sinh khi hết data là 200đ/Mb.
- Luôn sử dụng tốc độ cao nhất 7,2Mb/s
+ Điều kiện:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 15.000đ.
- Phải dùng hết 15,000đ trong tháng.

Sim 3G viettel khuyến mãi gói DK 75Gb.
      
+ Giá chỉ có: 199,000vnđ.
- Tài khoản data có sẵn 600Mb.
- Hết 600Mb nạp tiền đăng ký 10K có 2,5Gb.
- Không bị phát sinh nếu không đăng ký gói.
- 2,5Gb được dùng trong 24H từ lúc đăng ký.
- Luôn sử dụng tốc độ cao nhất 7,2Mb/s
+ Điều kiện:
- Mỗi lần đăng ký bị trừ 10,000đ trong TKC.
- Có thể nạp nhiều 1 lúc h/thống tự gia hạn.

Sim 3G viettel dùng trọn gói 6 tháng.
      
+ Giá chỉ có: 499,000vnđ.
- Sim 3G viettel không giới hạn dung lượng.
- Mỗi tháng được sử dụng 3G tốc độ cao.
- Hết 3G tốc độ giảm xuống 2,5 đến 2,75G.
- Dcom 3G viettel 11 số không nghe gọi được.
- Đọc báo, xem video, facebook thoải mái.
+ Ưu điểm sim 3G trọn gói 6 tháng:
- Không cần nạp tiền hàng tháng.
- Không bị giới hạn dung lượng dùng.
Sim 3G viettel khuyến mãi gói DK 30Gb.
      
+ Giá chỉ có: 150,000vnđ.
- Tài khoản data có sẵn 500Mb.
- Hết 500Mb nạp tiền đăng ký 5K được 1Gb.
- Không bị phát sinh nếu không đăng ký gói.
- 1Gb được dùng trong 24H từ lúc đăng ký.
- Luôn sử dụng tốc độ cao nhất 7,2Mb/s
+ Điều kiện:
- Mỗi lần đăng ký bị trừ 5,000đ trong TKC.
- Có thể nạp nhiều 1 lúc h/thống tự gia hạn.

Sim 3G viettel khuyến mãi tổng 36Gb.
      
+ Giá mua sim 3G: 250,000vnđ.
- Mỗi tháng được cộng 3Gb trong 1 năm.
- Tổng tài khoản lên tới 36Gb data s/dụng.
- Sim 3g viettel 11 số không nghe gọi.
- Có thể mua thêm data khi hết trong tháng.
- Luôn sử dụng tốc độ cao nhất 7,2Mb/s.
+ Điều kiện:
- Mỗi tháng sẽ trừ 50.000đ trong TKC.
- Nếu nạp nhiều 1 lúc h/thống sẽ tự gia hạn.

Sim 3G viettel dùng trọn gói 12 tháng.
      
+ Giá chỉ có: 799,000vnđ.
- Sim 3G viettel không giới hạn dung lượng.
- Mỗi tháng được sử dụng 3G tốc độ cao.
- Hết 3G tốc độ giảm xuống 2,5 đến 2,75G.
- Dcom 3G viettel 11 số không nghe gọi được.
- Đọc báo, xem video, facebook thoải mái.
+ Ưu điểm sim 3G trọn gói 12 tháng:
- Không cần nạp tiền hàng tháng.
- Không bị giới hạn dung lượng dùng.