Mua sim 3G mobifone fast connect không giới hạn dung lượng 2015
      
- Giá mua sim: 199,000đ/Sim.
- Sim 3G mobifone chuyện dụng sử dụng không giới hạn hàng tháng.
- Mỗi tháng được dùng 700Mb đầu tốc độ 3G sau đó giảm xuống tốc độ 2,75G.
- Sim 3G nhắn tin nghe gọi được, khuyến mãi thêm 30,000đ trong 4 năm nghe gọi.
- Điều kiện: Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiếu 25,000đ. Có thể nạp nhiều 1 lúc cũng được.
******************************************

Mua sim 3G mobifone khuyến mãi 6Gb
      
<> Giá mua sim: 99,000đ/Sim.
- Tài khoản có sẵn 500Mb dùng ngay.
- Khuyến mại cộng 500Mb x 12 tháng.
- Tổng data 6Gb tương đương 1tr2vnđ.
- Sim 3g 11 không nghe gọi được.
- Cước phát sinh khi hết data 200đ/Mb.
<> Điều kiện:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ 10,000đ.
- Tiện nạp bị trừ khi cộng khuyến mại.


Mua sim 3G mobifone khuyến mãi 23Gb
      
<> Giá mua sim: 150,000đ/Sim.
- Tài khoản có sẵn 2,3Gb data 3G.
- Khuyến mại cộng 1,8Gb x 12 tháng.
- Tổng data 23Gb tương đương 4tr8đ.
- Sim 3g mobifone không nghe gọi được.
- Cước phát sinh khi hết data 200đ/Mb.
<> Điều kiện:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ 30,000đ.
- Tiện nạp bị trừ khi cộng khuyến mại.
Mua sim 3G mobifone khuyến mãi 12Gb
      
<> Giá mua sim: 180,000đ/Sim.
- Tài khoản có sẵn 1Gb data 3G.
- Khuyến mại cộng 1Gb x 12 tháng.
- Tổng data 12Gb tương đương 2tr4đ.
- Sim 3g mobifone không nghe gọi được.
- Cước phát sinh khi hết data 200đ/Mb.
<> Điều kiện:
- Từ tháng thứ 4 mỗi tháng nạp 20,000đ.
- Tiện nạp không bị trừ khi cộng khuyến mại.


Mua sim 3G mobifone khuyến mãi 84Gb
      
<> Giá mua sim: 199,000đ/Sim.
- Tài khoản có sẵn 3Gb data 3G.
- Khuyến mại cộng 7Gb x 12 tháng.
- Tổng data 84Gb tương đương 17tr200đ.
- Mua sim 3G mobifone không nghe gọi được.
- Cước phát sinh trong tháng 200đ/Mb.
<> Điều kiện:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ 70,000đ.
- Tiện nạp bị trừ khi cộng khuyến mại.