Mua bán sim 3G cho iPad mini 3 4 giá rẻ - Sim 3G iPad Air của mobifone vinaphone viettel giá rẻ.

Mua sim 3G cho iPad tổng 6Gb data.
- Giá sim 3G iPad chỉ 99,000đ.
      
- Sim 3G iPad của mạng mobifone
- Mỗi tháng cộng 500Mb trong 1 năm
- Sim 3G cho ipad là sim 11 số
- Cước phát sinh ngoại gói là 200đ/Mb
- Sim 3G iPad không nghe gọi đươc
- Điều kiện: mỗi tháng nạp 1 thẻ 20,000đ
- Có thể nạp nhiều 1 lúc vào tài khoản
- Hệ thống sẽ tự gia hạn các tháng sau

Bán sim 3G cho ipad tổng 23Gb data.
- Giá sim 3G iPad chỉ 180,000đ.
      
- Sim 3G iPad của mạng mobifone
- Mỗi tháng cộng 1,8Gb trong 1 năm
- Sim 3G cho ipad là sim 11 số
- Cước phát sinh ngoại gói là 200đ/Mb
- Sim 3G iPad không nghe gọi đươc
- Điều kiện: Mỗi tháng nạp 1 thẻ 30,000đ
- Có thể nạp nhiều 1 lúc vào tài khoản
- Hệ thống sẽ tự gia hạn các tháng sau

Mua sim 3G cho iPad tổng 6Gb data.
- Giá sim 3G iPad chỉ 230,000đ.
      
- Sim 3G iPad của mạng vinaphone
- Mỗi tháng cộng 500Mb trong 1 năm
- Sim 3G cho ipad là sim 10 số
- Cước phát sinh ngoại gói là 200đ/Mb
- Sim 3G iPad nhắn tin nghe gọi được
- Điều kiện: Không cần nạp tiền duy trì
- Tài khoản data được cộng dồn các tháng
- Không giới hạn thời gian sử dụng data

Bán sim 3G cho iPad trọn gói 6 tháng.
- Giá sim 3G iPad chỉ 499,000đ.
      
- Sim 3G iPad của mạng vinaphone
- Mua 1 lần dùng trọn gói trong 6 tháng
- Mỗi tháng được dùng 3Gb tốc độ cao
- Hết 3Gb tốc độ giảm còn 2,5G đến 2,75G
- Lướt web đọc tin tức video thoải mái
- Không cần nạp tiền duy trì hàng tháng
- Không bị giới hạn dung lượng data
- Tốc độ luôn duy trì mức ổn định nhất

Mua sim 3G Ipad Viettel Gói DK 30Gb Data.
- Giá sim 3G cho ipad: 150,000đ.
      
- Kích hoạt có sẵn 600Mb sử dụng bạn đầu
- Dùng hết 600Mb đăng ký dùng 1Gb/24H
- 1 tháng được đăng ký tối đa 30 lần = 30Gb
- Gói cước ưu việt cho người dùng nhiều data
- Để đăng ký thành công TKC phải >5,000đ
- Bị trừ 5,000đ/1 lần đăng ký thanh công
- Ưu điểm dung lương data lớn chủ động

Sim Data Viettel 3G Trọn Gói 6 Tháng.
- Giá mua sim: 499,000đ/Sim.
      sim 3g cho ipad viettel giá rẻ
- Mỗi tháng được sử dụng 3Gb tốc độ cao
- Hết 3Gb tốc độ giảm xuống 2,5G đến 2,75G
- Sim data viettel không giới hạn dung lượng
- Sử dụng xem tin tức, facebook, video tốt
- Không cần phải nạp tiền hàng tháng
- Mua 1 lần dùng data thoải mái trong 6 tháng

Mua sim 3G cho iPad Tổng 12Gb data.
- Giá mua sim 3G iPad chỉ 180,000đ.
      
- Sim 3G iPad của mạng mobifone
- Mỗi tháng cộng 1Gb trong 1 năm
- Sim 3G cho ipad là sim 11 số
- Cước phát sinh ngoại gói là 200đ/Mb
- Sim 3G iPad không nghe gọi đươc
- Điều kiện: 3 tháng đầu không cần nạp tiền
- Từ tháng thứ 4 mỗi tháng nạp 20,000đ
- Tiền nạp được bảo lưu không bị trừ mất

Bán sim 3G cho iPad tổng 84Gb data.
- Giá sim 3G iPad chỉ 250,000đ.
      
- Sim 3G iPad của mạng mobifone
- Mỗi tháng cộng 7Gb trong 1 năm
- Sim 3G cho ipad là sim 11 số
- Cước phát sinh ngoại gói là 200đ/Mb
- Sim 3G iPad không nghe gọi đươc
- Điều kiện: Mỗi tháng nạp 1 thẻ 70,000đ
- Có thể nạp nhiều 1 lúc vào tài khoản
- Hệ thống sẽ tự gia hạn các tháng sau

Mua sim 3G cho iPad tổng 23Gb data.
- Giá mua sim 3G iPad chỉ 180,000đ.
      
- Sim 3G iPad của mạng vinaphone
- Mỗi tháng cộng 1,8Gb trong 1 năm
- Sim 3G cho ipad là sim 11 số
- Cước phát sinh ngoại gói là 200đ/Mb
- Sim 3G iPad không nghe gọi đươc
- Điều kiện: Mỗi tháng nạp 1 thẻ 30,000đ
- Có thể nạp nhiều 1 lúc vào tài khoản
- Hệ thống sẽ tự gia hạn các tháng sau

Bán sim 3G cho iPad tổng 36Gb data.
- Giá mua sim 3G ipad chỉ 230,000đ.
      
- Sim 3G iPad của mạng vinaphone
- Mỗi tháng cộng 3Gb trong 1 năm
- Sim 3G cho ipad là sim 11 số
- Cước phát sinh ngoại gói là 200đ/Mb
- Sim 3G iPad không nghe gọi đươc
- Điều kiện: Mỗi tháng nạp 1 thẻ 50,000đ
- Có thể nạp nhiều 1 lúc vào tài khoản
- Hệ thống sẽ tự gia hạn các tháng sau

Mua sim 3G iPad Viettel tổng 36Gb data.
- Giá sim 3G cho ipad chỉ 250,000đ.
      
- Mỗi tháng cộng 3Gb trong 1 năm
- Sim 3G cho ipad là sim 11 số
- Cước phát sinh ngoại gói là 200đ/Mb
- Sim 3G iPad không nghe gọi đươc
- Điều kiện: Mỗi tháng nạp 1 thẻ 50,000đ
- Có thể nạp nhiều 1 lúc vào tài khoản
- Hệ thống sẽ tự gia hạn các tháng sau

Sim Data Viettel 3G Trọn Gói 12 Tháng.
- Giá mua sim: 799,000đ/Sim.
      sim 3g viettel cho ipad giá rẻ
- Mỗi tháng được sử dụng 3Gb tốc độ cao
- Hết 3Gb tốc độ giảm xuống 2,5G đến 2,75G
- Sim data viettel không giới hạn dung lượng
- Sử dụng xem tin tức, facebook, video tốt
- Không cần phải nạp tiền hàng tháng
- Mua 1 lần dùng data thoải mái trong 12 tháng