Topic Tổng Hợp Các Loại Sim 3G MobiFone Trọn Gói Giá Rẻ Nhất

Sản Phẩm  Sim 3G MobiFone Trọn Gói 1 Năm Giá Rẻ.
- Giá mua sim 3G chỉ 390,000đ/Sim.
- Kích hoạt có sẵn 4Gb data trong tài khoản sử dụng được ngay.
- Từ tháng thứ 2 mỗi tháng hệ thống tự động trả về 4Gb data mà không cần điều kiện gì.
- Ưu điểm dùng hết 4Gb khi chưa sang tháng mới vẫn dùng được tiếp chỉ bị hạ tốc độ.
- Sim 3G trọn gói MobiFone có chức năng nhắn tin nghe gọi bình thường với giá cước rẻ.
- Sim 3G trọn gói không cần nạp tiền hàng tháng, không bị giới hạn dung lương sử dụng.

Các Loại Sim 3G MobiFone Nạp Tiền Duy Trì Hàng Tháng.

● Mua Sim 3G MobiFone Gói 30Gb Data Internet Tốc Độ Cao.
- Giá mua sim MobiFone: 150,000đ.
- Kích hoạt sim 3G MobiFone lên có ngay 2,5Gb data sử dụng vào mạng ngay.
- Từ tháng thứ 2 duy trì mỗi tháng 30,000đ nạp thẻ được trả về tiếp 2,5Gb data.
- Dùng hết 2,5Gb data khi chưa qua tháng mới dùng tiếp cước phát sinh là 200đ/Mb.
- Sim 3G không bảo lưu dung lượng cũ, sim có chức nhắn tin nghe gọi với giá cước rẻ.

● Mua Sim 3G MobiFone Gói 84Gb Data Internet Tốc Độ Cao.
- Giá mua sim MobiFone: 199,000đ.
- Kích hoạt sim 3G MobiFone lên có ngay 6,5Gb data sử dụng vào mạng ngay.
- Từ tháng thứ 2 duy trì mỗi tháng 70,000đ nạp thẻ được trả về tiếp 7Gb data.
- Dùng hết 7Gb data khi chưa qua tháng mới dùng tiếp cước phát sinh là 200đ/Mb.
- Sim 3G không bảo lưu dung lượng cũ, sim có chức nhắn tin nghe gọi với giá cước rẻ.

● Mua Sim 3G MobiFone Gói 108Gb Data Internet Tốc Độ Cao.
- Giá mua sim MobiFone: 250,000đ.
- Kích hoạt sim 3G MobiFone lên có ngay 9Gb data sử dụng vào mạng ngay.
- Từ tháng thứ 2 duy trì mỗi tháng 90,000đ nạp thẻ được trả về tiếp 9Gb data.
- Dùng hết 9Gb data khi chưa qua tháng mới dùng tiếp cước phát sinh là 200đ/Mb.
- Sim 3G không bảo lưu dung lượng cũ, sim có chức nhắn tin nghe gọi với giá cước rẻ.

● Mua Sim 3G MobiFone Trọn Gói 12 Tháng Data Internet Không Giới Hạn.
- Giá mua sim MobiFone: 390,000đ.
- Kích hoạt sim 3G MobiFone lên có ngay 4Gb data sử dụng vào mạng ngay.
- Từ tháng thứ 2 mỗi tháng nhà mạng tự động trả về 4Gb data tốc độ cao sử dụng.
- Ưu điểm sim 3G trọn gói MobiFone là không cần nạp tiền điều kiện duy trì hàng tháng.
- Trường hết dùng trên 3Gb khi chưa sang tháng mới chỉ bị giảm tốc độ chứ không bị trừ tiền.