Phân Phối Mua Bán Sim 3G Giá Rẻ Nhất 2014 Tại Hà Nội TPHCM

Chuyên phân phối mua bán sim 3G giá rẻ nhất 2014 tại Hà Nội và TP HCM. Điểm mua bán sim 3G ở Hà Nội và TP HCM uy tín.

Sim 3G Mạng MobiFone.

- Sim 3G mobifone khuyến mại cộng 1Gb x 12 tháng. Tổng 12Gb.
- Giá chỉ có: 180,000đ/Sim.
- Mỗi tháng được cộng 1Gb trong 12 tháng liên tiếp.
- Sim 3G 11 số không nghe gọi được. Dùng hết 1Gb/tháng tính cước 200đ/Mb.
- Điều kiện từ tháng thứ 3 mỗi tháng nạp 1 thẻ 20,000đ vào tài khoản chính.
- Tiền nạp được giữ nguyên không bị trừ khi gia hạn khuyến mại.


- Sim 3G mobiphone khuyến mại cộng 1,5Gb x 12 tháng. Tổng 18Gb.
- Giá chỉ có: 199,000đ/ Sim.
- Mỗi tháng được cộng 1,5Gb & 30,000đ nghe gọi trong 12 tháng liên tiếp.
- Sim 3G là sim 11 số nghe gọi được. Dùng hết 1,5Gb trong tháng tính cước 200đ/Mb.
- Điều kiện mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 30,000đ vào tài khoản chính.
- Có thể nạp nhiều 1 lúc. Tiền nạp bị trừ khi gia hạn cộng khuyến mại.


- Sim 3G mobifone khuyến mại cộng 1,8Gb x 12 tháng. Tổng 23Gb.
- Giá chỉ có: 199,000đ/ Sim.
- Kích hoạt có sẵn 2,4Gb. Từ tháng thứ 2 cộng 1,8Gb trong 12 tháng liên tiếp.
- Sim 3G là sim 11 số không nghe gọi được. Dùng hết 1,8Gb trong tháng tính cước 200đ/Mb.
- Điều kiện mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 30,000đ vào tài khoản chính.
- Có thể nạp nhiều 1 lúc. Tiền nạp bị trừ khi gia hạn cộng khuyến mại.


- Sim 3G mobiphone khuyến mại cộng 3Gb x 12 tháng. Tổng 36Gb.
- Giá chỉ có: 250,000đ/ Sim.
- Mỗi tháng được cộng 3Gb & 30,000đ nghe gọi trong 12 tháng liên tiếp.
- Sim 3G là sim 11 số nghe gọi được. Dùng hết 3Gb trong tháng tính cước 200đ/Mb.
- Điều kiện mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 50,000đ vào tài khoản chính.
- Có thể nạp nhiều 1 lúc. Tiền nạp bị trừ khi gia hạn cộng khuyến mại.


Sim 3G Mạng VinaPhone.
- Sim 3G vinaphone khuyến mại cộng 1Gb x 12 tháng. Tổng 12Gb.
- Giá chỉ có: 160,000đ/ Sim.
- Mỗi tháng được cộng 1Gb, 100Sms & 30,000đ nghe gọi trong 12 tháng liên tiếp.
- Sim 3G là sim 10 số nghe gọi được. Dùng hết 1Gb trong tháng tính cước 200đ/Mb.
- Điều kiện mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 20,000đ vào tài khoản chính.
- Có thể nạp nhiều 1 lúc. Tiền nạp bị trừ khi gia hạn cộng khuyến mại.


- Sim 3G mobifone khuyến mại cộng 2Gb x 12 tháng. Tổng 24Gb.
- Giá chỉ có: 180,000đ/ Sim.
- Mỗi tháng được cộng 2Gb trong 12 tháng liên tiếp.
- Sim 3G là sim 11 số không nghe gọi được. Dùng hết 2Gb trong tháng tính cước 200đ/Mb.
- Điều kiện mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 35,000đ vào tài khoản chính.
- Có thể nạp nhiều 1 lúc. Tiền nạp bị trừ khi gia hạn cộng khuyến mại.


- Sim 3G vinaphone khuyến mại cộng 3Gb x 12 tháng. Tổng 36Gb.
- Giá chỉ có: 260,000đ/ Sim.
- Mỗi tháng được cộng 3Gb & 40,000đ nghe gọi trong 12 tháng liên tiếp.
- Sim 3G là sim 10 số nghe gọi được. Dùng hết 3Gb trong tháng tính cước 200đ/Mb.
- Điều kiện mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 60,000đ vào tài khoản chính.
- Có thể nạp nhiều 1 lúc. Tiền nạp bị trừ khi gia hạn cộng khuyến mại.- Sim 3G mobifone khuyến mại cộng 4Gb x 12 tháng. Tổng 48Gb.
- Giá chỉ có: 329,000đ/ Sim.
- Mỗi tháng được cộng 4Gb trong 12 tháng liên tiếp.
- Sim 3G là sim 11 số không nghe gọi được. Dùng hết 4Gb trong tháng tính cước 200đ/Mb.
- Điều kiện mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 70,000đ vào tài khoản chính.
- Có thể nạp nhiều 1 lúc. Tiền nạp bị trừ khi gia hạn cộng khuyến mại.